Bloemen, planten, kruiden

Onder begeleiding van de gids maakt u een schitterende wandeling door de Amelander natuur, waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan de bloemen, kruiden en planten, met hun kenmerken en eventuele toepassingen, die in het te bezoeken gebied voorkomen. De tochten starten aan het einde van het Jan Roepespad, Hollum.  Duur 1,5 uur, maximale groepsgrootte 25…

Excursie Oerd

Een vande mooiste duingebieden van Ameland is het Oerd. Het biedt een zeer afwisselend duinlandschap, met hoge toppen en laaggelegen duinvalleien. Door het Oerd organiseert het Natuurcentrum een wandeling waarbij u kennis maakt met de fauna – broedvogels als de Zilvermeeuw, de Eidereend, de Tapuit en de Graspieper – en de flora – de prachtige duinvegetatie…

Wadpracticum

Tellen, tekenen, determineren, kleuren…; in het nieuwe Natuurcentrum is een schitterende goed geoutilleerd practicumlokaal waar groepen actief aan de slag kunnen met de biologie en de aardrijkskunde van ‘Het Wad’. Het practicum, speciaal bedoeld voor schoolgroepen, wordt begeleid door de educatieve dienst van het Natuurcentrum.

Door Bos en Duin

Ten noorden van Nes ligt het Kwekerijbos en op korte afstand daarvan vindt u het duinreservaat ‘Hagedoornveld’. Die twee terreinen staan centraal tijdens een excursie Bos en Duin. Zoals het altijd gaat met natuurexcursies: wat u ziet is sterk afhankelijk van het seizoen en het tijdstip van de dag waarop u op stap bent.

Wad is Wad?

Laarzen of gymschoenen  aan en de dijk over: wie op Ameland is mag eigenlijk niet weggaan zonder even over het Wad te hebben gelopen. Het Natuurcentrum organiseert hier excursies waarbij het ontstaan, het beheer, de bedreigingen en de enorme natuurwaarden van het waddengebied centraal staan.

Eendenkooi

Eeuwenoud is de methode om in een eendenkooi eenden te vangen. Eeuwenoud is ook de ‘Nassaukooi’ op Ameland: hij is in 1705 aangelegd door de Prinses van Oranje Amalia van Anhalt Dessau.  Ook nu nog loopt er een kooiker rond en zijn er eenden aanwezig. Wie een bezoek brengt aan deze eendenkooi maakt op een…