Rosse grutto

De rosse grutto lijkt op de (gewone) grutto. De rosse grutto is een trekvogel die niet in Nederland broedt, maar hier (vrijwel) alleen wordt waargenomen in het Waddengebied en in de Ooster- en Westerschelde, terwijl de gewone grutto hier wel broedt en vaak in graslanden te vinden is. De vogel heeft net als de grutto…

Grutto

De grutto is een weidevogel die behoort tot de steltlopers en is is 36–44 cm groot. Het kost erg veel moeite om de gruttostand in Nederland op peil te houden. De grutto staat als Gevoelig op de nationale- en internationale rode lijst. De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto utto utto.…

Kievit

De kievit is een weidevogel van ongeveer 28 tot 31 cm groot. De rug is recht en in de zomer is deze donkergroen met een paarse en koperen gloed. In de winter is de rug groener met gelige randen aan de veren.  Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. In de paartijd zie je…

Wadlopen

Wadlopen naar Ameland is een schitterende beleving. Een ervaring die je altijd bijblijft. U betreedt het wad bij laagwater waarbij overgestoken wordt zonder het contact met de vaste grond te verliezen. Wadlopen vindt plaats over het wantij. Wadlopers lopen door slik, over zandplaten en over mosselbanken die deels onder water liggen. Bij een aantal tochten moeten diverse  geulen worden doorwaad. De moeilijkheidsgraad…