de Lange Duinen

Aan de westkant van het eiland zijn het laagveenmoeras van de Lange Duinen, de heideterreinen en de korstmosrijke, oude duinkoppen bij Hollum bijzonder. In de binnenduinrand is een groot areaal aan natte duinheiden aanwezig met kraaihei en dophei. Het gebied omvat ook een paar kleine boscomplexen die bestaan uit aangeplant naald- en loofbos en spontane…

Badstrand Buren

Het badstrand in Buren is het laatste bewaakte strand op weg naar de Hôn. Schitterende lang gerekte gele vlakten kenmerken dit deel van het eiland. Vanaf strandovergang Buren kunnen lange strandwandelingen gemaakt worden. Dit gedeelte van het eiland wordt regelmatig gebruikt voor volleybal tournooien of andere, veelal, grootschalige strandactiviteiten. Het badstrand van Buren is al…

Badstrand Nes

Het badstrand in Nes is ‘the place to be’. Vele evenmenten vinden plaats op dit strand. De smalle goudgele zandstrook nodigt uit om heerlijk te zonnen of te luisteren naar het ruizen van de golven of te zwemmen in zee.  Het strand is al jaren bekroond met de blauwe vlag, een garantie voor een schoon…

Badstrand Ballum

Het badstrand in Ballum is uniek in Nederland. Door het ‘wandelen’ van het Bornrif (zandbank in de Noordzee) richting het oosten van het eiland ontstaat een bijzondere vegetatie zoals nergens anders in Europa voorkomt. Eveneens door het ‘wandelen’ van het Bornrif ontstaan embrionale duintjes. Deze duintjes zullen uiteindelijk uitgroeien tot echte duinen. Genietend op het terras van…

Badstrand Hollum

Het badstand in Hollum is bijzonder omdat, hoever je ook kijkt, het strandig oneindig lijkt. Rechts van de strand opgang lange witte stranden, links van de opgang het strandpaviljoen met een schitterende zonsondergang. Vanaf juni tot en met september is er strandbewaking. Op de kalender naast deze pagina staan de badtijden vermeld. Bij het strandpaviljoen en…

Groene strand

Dit gebied nabij de strandovergang van Ballum is ontstaan doordat het Bornrif is gaan wandelen. Deze zandplaats die jaren voor de kust bij Hollum heeft gelegen is gaan wandelen richting het oosten van Ameland. Door het regelmatig droogvallen van deze zandplaat is er een schitterend groen natuurgebied ontstaan buiten de duinen die dienen als bescherming…

Vennoot

Dit gebied staat bloot aan de elementen van de natuur. Het staat in openverbinding met de Waddenzee. Het is gelegen direct voorbij paal 17 op weg naar het Oerd. Dit gebied is een aan één schakeling van langdouwgrond die wordt beheerd door een echte schaapsherder. Dit gebied is gezamenlijk eigendom van een aantal Buremer boeren…

Natuurgebied het Oerd

Ten oosten van het dorpje Buren liggen de natuurgebieden Het Oerd en de Hon. Het Oerd is het meest bekende en meest toegankelijke natuurgebied . Het onderscheid zich door hoge duinen en ruige vegetatie. Je kunt hier schitterend wandelen en genietend de natuur oog in oog komen te staan met de reetjes die hier bij…

Vogelpolle

Het gebied aan de wadkant bij Hollum is in het voorjaar al jaren het domein van broedende zeevogels. Diverse soorten meeuwen, scholeksters, strandlopers etc. hebben hier hun vaste stek om eieren uit te broeden en de jonge het vliegen te leren. Een wildgroei aan broedsels maakt dit stukje buitendijks Ameland heel bijzonder. Voornamelijk doordat dit…

Waddenzee

De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat zich uitstrekt van Den Helder tot aan het Deense Esbjerg. De status van werelderfgoed die een aantal jaren geleden door de UNESCO aan dit gebied is  toegekend heeft ertoe geleid dat internationaal dit gebied als beschermd natuur gebied wordt erkend. Het unieke karakter wordt veroorzaakt doordat tweemaal per…